Agent Chase - Dual Sided Head

Minifigurka agt001 byla poprvé vydána v roce 2008. V současné době je součástí 3 stavebnic, kterými jsou LEGO Agents 8634 Turbocar Chase a LEGO Agents 8635 Mobile Command Center a 1 další. Aktuálně má hodnotu kolem 70 Kč jako nová minifigurka, 33 Kč pak jako použitá.

Rok vydání 2008
70 Kč nová
33 Kč použitá

Minifigurka se skládá ze 4 dílků

Zobrazit vše
Hair Short, Tousled with Side Part
Torso Lime Jumpsuit with Agents Logo Print, Dark Blue Arms, Dark Bluish Gray Hands
Legs and Dark Bluish Gray Hips with Silver and Lime Stripes and ID Card Print
Minifig Head Agent Chase, Dual Sided, Sunglasses, Headset, Angry Eyebrows / Scowl, White Pupils Print [Blocked Open Stud]

Minifigurka se nachází ve 3 stavebnicích

Zobrazit vše