1.1.Tyto podmínky používání Briky vymezují práva a povinnosti mezi, Briky, Filip Šandera, IČO 14260859, se sídlem Sezimova 459/4, Nusle, 140 00 Praha 4, neplátcem DPH a vámi, uživatelem služby Briky, která je dostupná na internetových stránkách www.briky.cz.

1.2.Briky poskytuje službu, která umožňuje našim uživatelům přistupovat k výhodám („obsah Briky“) přes internet na některých TV s připojením k internetu, počítačích a jiných zařízeních („zařízení umožňující používat Briky“).

1.3.Obsah Briky je přístupný všem uživatelům, předplatitelé Briky čerpají výhody členství v jedné ze 3 úrovní.

1.4.Tyto Podmínky používání Briky upravují vaše používání našich služeb. V rámci těchto Podmínek používání znamenají termíny „služba Briky“, „naše služba“ nebo „služba“ přizpůsobenou službu poskytovanou Briky určenou k objevování obsahu Briky a přístupu k němu, a to včetně všech funkcí a prvků, doporučení a hodnocení, našich webových stránek a uživatelských rozhraní, a dále veškerého obsahu a softwaru spojeného s naší službou.

2.1.Vaše členství ve službě Briky bude platné, dokud nebude zrušeno. Abyste mohli využívat členských výhod Briky, musíte mít přístup k internetu a zařízení umožňující používat Briky, a taky nám musíte poskytnout jednu nebo víc platebních metod. „Platební metodou“ se rozumí aktuální, platná a přijímaná platební metoda, která může být čas od času aktualizována a zahrnovat platby prostřednictvím vašeho účtu u třetí strany. Pokud svoje členství nezrušíte před datem fakturace, dáváte nám oprávnění naúčtovat poplatek za členství za další fakturační cyklus na vrub vaší platební metody (viz sekce „Fakturace a zrušení“ níže).

2.2.Nabízíme 3 placené úrovně členství, včetně registrace bez nutnosti předplatného. Jednotlivé úrovně členství nabízí odlišné podmínky v čerpání výhod. Konkrétní podrobnosti o členství se dozvíte kliknutím na odkaz „Premium".

2.3.Členem placené služby Briky se mohou stát pouze osoby ve věku 18 let a starší. Mladší osoby pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2.4.Přidávat komentáře pod ty příspěvky na Briky, která to umožňují, mohou pouze registrovaní uživatelé.

2.5.Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na Briky žádné příspěvky, které jsou výhružné, pomlouvačné nebo nezákonné povahy, anebo které jakýmkoli způsobem porušují naše práva nebo práva třetích osob. Briky si vyhrazuje právo na to smazat jakýkoli komentář bez udání důvodů. Současně si vyhrazujeme právo vám okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb Briky, pokud porušíte tyto podmínky, anebo se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě našemu uvážení a může být provedeno i bez udání důvodu.

2.6.Ke svému uživatelskému účtu na Briky můžete přistupovat z více zařízení, sdílení účtu s více osobami je ale zakázáno. V případě porušení tohoto pravidla může bez náhrady dojít ke smazání vašeho účtu.

2.7.Čas od času můžeme nabízet speciální propagační nabídky, předplatná nebo členství („nabídky“). Nárok na nabídku podléhá výhradnímu rozhodnutí Briky. V případě, že dojdeme k závěru, že na tuto nabídku nemáte nárok, vyhrazujeme si právo poskytnutí nabídky odmítnout a pozastavit váš účet. Členové domácností se stávajícími nebo nedávnými členstvími ve službě Briky nemusí být k některým zaváděcím nabídkám způsobilí. K určení způsobilosti můžeme využít různé údaje, například ID zařízení, platební metodu nebo e-mailovou adresu účtu použitou u stávajícího nebo nedávného členství ve službě Briky. S požadavky podmiňujícími způsobilost k nabídce a s dalšími omezeními a podmínkami vás seznámíme při registraci nebo v jiných sděleních, která vám budou zpřístupněna.

2.8.Neodpovídáme ani neručíme za závazky třetích stran, jejichž nabídky se mohou objevit na Briky. Nejsme účastníkem žádných právních vztahů, které navážete s takovými třetími stranami. Kliknutím na některé odkazy na Briky může dojít k opuštění Briky a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Neneseme odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které je odkazováno z Briky, ani za případné porušení právních předpisů třetími stranami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Briky neznamená náš souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

3.1.Poplatek za členství ve službě Briky bude účtován na vrub vaší platební metody v konkrétní datum platby, které je uvedeno na stránce „Předplatné“. Délka vašeho fakturačního období bude záviset na typu předplatného, které si vyberete při registraci do služby. V některých případech se vaše datum platby může změnit, například pokud nebude vaše platební metoda schopna pokrýt náklady, pokud změníte typ předplatného, nebo bylo vaše placené členství zahájeno v den, který v daném měsíci neexistuje. Navštivte web Briky.cz, klikněte na odkaz „Účet“ na stránce „Předplatné“ a podívejte se na datum příští platby. Pokud jste se zaregistrovali ke službě Briky pomocí nějakého účtu u třetí strany, svoje fakturační údaje naleznete v informacích o vašem účtu u dané třetí strany.

3.2.Abyste mohli používat členství Briky, musíte nám poskytnout jednu nebo víc platebních metod. Pokud bude primární platební metoda odmítnuta, nebo už nebude k dispozici pro úhradu poplatku za předplatné, dáváte nám oprávnění účtovat poplatky na vrub jiné platební metody přiřazené k vašemu účtu. Nesete odpovědnost za všechny nevybrané platby. Pokud nebude platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu a vy svůj účet nezrušíte, můžeme pozastavit váš přístup ke službě, dokud se nám nepodaří úspěšně použít vaši platnou platební metodu. U některých platebních metod si může vydavatel účtovat poplatky, například poplatek za zahraniční transakci nebo jiný poplatek související se zpracováním vaší platební metody. Místní daně se mohou lišit podle použité platební metody. Podrobnosti vám poskytne váš poskytovatel platební metody.

3.3.Svoje členství v Briky můžete kdykoliv zrušit. Přístup k členství budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období nevracíme. Zrušení provedete na stránce „Předplatné“ dle pokynů ke zrušení. Pokud zrušíte svoje členství, váš účet se automaticky uzavře na konci aktuálního fakturačního období. Pokud se chcete podívat, kdy se váš účet uzavře, klikněte na „Předplatné“ na stránce „Účet“.

3.4.Změny v ceně a úrovních předplatného. Naše úrovně předplatného a ceny služeb můžeme čas od času změnit. Všechny změny cen nebo změny úrovně předplatného budou platit nejdřív po 30 dnech od chvíle, kdy vám změnu oznámíme.

4.1.Člen, který vytvořil účet Briky a na vrub jehož platební metody jsou účtovány příslušné poplatky („vlastník účtu“), nese odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým na daném účtu služby Briky dochází. Za účelem udržení kontroly nad účtem a aby k účtu nemohl přistupovat nikdo cizí (což platí i pro historii prohlížení na daném účtu), by si měl vlastník účtu udržet kontrolu nad zařízeními umožňujícími používat Briky, která se používají k přístupu ke službě a nesdělovat heslo ani údaje o platební metodě přiřazené k účtu žádné další osobě. Nesete odpovědnost za aktualizaci a udržování přesnosti informací, které nám ohledně svého účtu poskytnete. Váš účet můžeme ukončit nebo pozastavit, abychom ochránili vás, Briky nebo naše partnery před krádeží identity nebo jinou podvodnou aktivitou.

5.1.Zpracování vašich osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

5.2.Informační newslettery budou zasílány na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ode dne registrace na Briky. Nastavení zasílání novinek můžete kdykoliv změnit přímo ve svém uživatelském účtu v „Nastavení“.

6.1.Briky může čas od času tyto Podmínky používání změnit. Než takové změny začnou pro vás platit, budeme vás informovat alespoň s 30denním předstihem.

6.1.Elektronická komunikace. Informace týkající se vašeho účtu (např. oprávnění k platbě, faktury, změny hesla nebo platební metody, potvrzovací zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze elektronicky, například prostřednictvím e-mailů zasílaných na vaši e-mailovou adresu zadanou během registrace.

6.2.Neručíme za to, že Briky bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně. V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Briky, dále za škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti Briky v důsledku nemožnosti připojení se k Briky, nebo nemožnosti využívání obsahu Briky.

6.3Vyhrazujeme si právo, že obsah Briky nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad.

6.4Obsah Briky a jednotlivé aplikace mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoliv prvky. Kdykoliv, jakýmkoliv způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky z nich stahovat, uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití bez výslovného souhlasu Briky (popř. jiného oprávněného držitele příslušných práv) je zakázáno.

Naposledy aktualizováno 11.5.2022.