Slime Face

Minifigurka agt019 byla poprvé vydána v roce 2008. V současné době je součástí 1 stavebnice, kterou je LEGO Agents 8636 Deep Sea Quest. Aktuálně má hodnotu kolem 451 Kč jako nová minifigurka, 300 Kč pak jako použitá.

Rok vydání 2008
451 Kč nová
300 Kč použitá

Minifigurka se se skládá z 6 dílků

Zobrazit vše
Minifig Footwear Flipper [Thin]
Helmet Round Bubble
Legs and Hips [Complete Assembly]
Minifig Head Dr D. Zaster / Slime Face, 1 Red Eye, White Teeth, Missing Tooth Print [Blocked Open Stud]
Torso Wetsuit with Agents Villina Logo, Zipper and Green Slime Print, Black Arms and Hands
Minifig Neckwear Scuba Tank, Axle Holder

Minifigurka se nachází 1 stavebnici

Zobrazit vše
Minifig Footwear Flipper [Thin]
Black
59275 - 2x
Helmet Round Bubble
4299347
Trans-Clear
30214 - 1x
Legs and Hips [Complete Assembly]
4286741
Black
970c00 - 1x
Minifig Head Dr D. Zaster / Slime Face, 1 Red Eye, White Teeth, Missing Tooth Print [Blocked Open Stud]
4534395
Trans-Neon Green
3626bpr0553 - 1x
Torso Wetsuit with Agents Villina Logo, Zipper and Green Slime Print, Black Arms and Hands
4535035
Black
973c03h03pr1425 - 1x
Minifig Neckwear Scuba Tank, Axle Holder
4210793
Dark Bluish Gray
30091b - 1x