Stingray 3 with Light Gray Flippers

Minifigurka aqu014a byla poprvé vydána v roce 1998. V současné době je součástí 2 stavebnic, kterými jsou LEGO Aquazone 6160 Humr a LEGO Aquazone 6198 Rejnok. Aktuálně má hodnotu kolem 269 Kč jako nová minifigurka, 93 Kč pak jako použitá.

Rok vydání 1998
269 Kč nová
93 Kč použitá

Minifigurka se se skládá z 5 dílků

Zobrazit vše
Minifig Footwear Flipper [Thin]
Helmet Underwater, Breathing Apparatus
Torso Stingray Dark Turquoise, Black, and Gold Print, Dark Gray Arms, Red Hands
Minifig Head Stingray, Red Eyes, White Pupils, Frown, Gills and Blue Eyebrows Print [Blocked Open Stud]
Hips and Brown Legs

Minifigurka se nachází ve 2 stavebnicích

Zobrazit vše
Minifig Footwear Flipper [Thin]
Light Gray
59275 - 2x
Helmet Underwater, Breathing Apparatus
Dark Gray
30202 - 1x
Torso Stingray Dark Turquoise, Black, and Gold Print, Dark Gray Arms, Red Hands
Dark Gray
973c08h22pr0169 - 1x
Minifig Head Stingray, Red Eyes, White Pupils, Frown, Gills and Blue Eyebrows Print [Blocked Open Stud]
Yellow
3626bpr0292 - 1x
Hips and Brown Legs
Black
970c16 - 1x