Atlantis Hammerhead Warrior

Minifigurka atl017 byla poprvé vydána v roce 2011. V současné době je součástí 2 stavebnic, kterými jsou LEGO Atlantis 7977 Seabed Strider a LEGO Atlantis 7984 Deep Sea Raider. Aktuálně má hodnotu kolem 306 Kč jako nová minifigurka, 107 Kč pak jako použitá.

Rok vydání 2011
306 Kč nová
107 Kč použitá

Minifigurka se skládá ze 4 dílků

Zobrazit vše
Minifig Head Hammerhead Warrior, Small Eyes and Large Open Shark Mouth Print [Blocked Open Stud]
Legs and Light Bluish Gray Hips with Atlantis Hammerhead Warrior Print
Torso Bare Chest, Light Bluish Gray Stomach, Sand Blue Muscle Lines Print (Hammerhead Warrior), Dark Bluish Gray Arms, Black Hands
Mask Hammerhead Shark with Eyes and Light Bluish Gray Lines Print

Minifigurka se nachází ve 2 stavebnicích

Zobrazit vše
Minifig Head Hammerhead Warrior, Small Eyes and Large Open Shark Mouth Print [Blocked Open Stud]
4614508
Trans-Red
3626bpr0761 - 1x
Legs and Light Bluish Gray Hips with Atlantis Hammerhead Warrior Print
4614552
Light Bluish Gray
970x194pr0199 - 1x
Torso Bare Chest, Light Bluish Gray Stomach, Sand Blue Muscle Lines Print (Hammerhead Warrior), Dark Bluish Gray Arms, Black Hands
4614518
Dark Bluish Gray
973c12h03pr1735 - 1x
Mask Hammerhead Shark with Eyes and Light Bluish Gray Lines Print
4599960
Dark Bluish Gray
92943pr0001 - 1x