Legoland - Black Torso, Black Legs, Black Hat

Minifigurka old011 byla poprvé vydána v roce 1975. V současné době je součástí 7 stavebnic, kterými jsou LEGO Basic 910 Universální stavebnice pro pokročilé a LEGO Basic 911 Universální stavebnice pro pokročilé a 5 dalších. Aktuálně má hodnotu kolem 47 Kč jako použitá minifigurka.

Rok vydání 1975
47 Kč použitá

Minifigurka se skládá ze 4 dílků

Zobrazit vše
Legs Old
Torso Old
Cap, Police Style
Minifig Head Plain [Solid Stud]

Minifigurka se nachází v 7 stavebnicích

Zobrazit vše