Legoland - Red Torso, Red Legs, Red Hat

Minifigurka old025 byla poprvé vydána v roce 1976. V současné době je součástí 3 stavebnic, kterými jsou LEGO Basic 911 Universální stavebnice pro pokročilé a LEGO LEGOLAND 664 TV Crew a 1 další. Aktuálně má hodnotu kolem 40 Kč jako použitá minifigurka.

Rok vydání 1976
40 Kč použitá

Minifigurka se skládá ze 4 dílků

Zobrazit vše
Legs Old
Torso Old
Cap, Police Style
Minifig Head Plain [Solid Stud]

Minifigurka se nachází ve 3 stavebnicích

Zobrazit vše